Bez názvu

27. mája 2023, nezabudka, Poviedky

„Ocino, Mirka už k nám nepríde?“pýta sa Emila mladšia dcéra Ivanka.

Pomerne ľahká otázka, ale ťažká odpoveď.

„Asi nie“, povie Emil.

„Prečo?“ zaujíma Ivanku.

Toto už ozaj nevie vysvetliť.

Emil sa ženil neskoro. Oplatilo sa mu čakať. Lepšiu ženu ako Lidku si

ani nemohol želať. Postavili si pekný dom, narodili sa im dve dcéry.

Zdalo by sa, že nič nemôže skaliť ich spoločné šťastie. Zákerná choroba

im však Lidku vzala. Ivanka mala vtedy 3 a Peťa 9 rokov. Emilov žiaľ bol

nesmierny. Ako sa muž postará o dve malé dievčatá?

Jeho rodičia boli sami starí a chorí a so svokrovcami nemal dobrý vzťah.

Dovtedy bol zamestnaný ako policajný vyšetrovateľ. Aby sa mohol o

dievčatá postarať, odišiel do výsluhového dôchodku.

Hoci sa snažil, cítil, že mama dievčatám chýba.

Cez internet sa spoznal s MIrkou. Tiež sa spamätávala zo smrti man-

žela. Hoci bola rovnakého veku, deti mala dospelé. Napriek tomu si

vytvorila dobrý vzťah s Emilovými dievčatami. Aj ony si ju obľúbili.

To bolo pre Emila dôležité.

Mohol sa venovať novej práci pre medzinárodnú firmu. Našiel sa v

tom. Súčasťou však boli časté služobné cesty do zahraničia.

Bol rád, že sa mohol spoľahnúť na Mirku, že sa o jeho dievčatá postará.

Postupne sa Mirka so smrťou manžela vyrovnala a začala riešiť

vzťah a svadbu svojej dcéry. O Emilove dievčatá sa prestala zaujímať.

Emil mal rozbehnutú kariéru, ale potreboval niekoho, kto by sa posta-

ral o deti. S Peťou problémy neboli. Končila ZŠ s výborným prospe-

chom. Ale Ivanka mala problémy aj s učením , aj správaním.

Preto dal inzerát :

„Hľadám učiteľku na dôchodku alebo študentku na doučovanie  žiačky ZŠ

z dôvodu častých služobných ciest.“

Keď nezamestnaná Janka číta tento inzerát, poteší sa. To by bolo niečo

pre ňu. Nevyštudovala síce učiteľstvo, ale so vzdelávaním detí má skú-

senosti. Myslí si, že inzerát dala nejaká zaneprázdnená podnikateľka.

Volá na uvedený telefón. Prekvapí ju, keď sa ozve mužský hlas.

„Čítam váš inzerát. Je to aktuálne?“ pýta sa s nádejou.

„Už som sa dohodol s učiteľom, ktorý k nám dochádza autom. Ale

môžem si v zálohe nechať kontakt na vás.“ povie Emil.

„Dobre“, súhlasí sklamaná Janka.

O pár mesiacov zvoní Janke mobil.

„Dobrý deň. Našiel som vaše číslo.

 Pán učiteľ, ktorý k nám chodil, ochorel. Mohla by ste ho

zastúpiť?“ pýta sa Emil.

„Rada“, odpovie Janka. Prácu zatiaľ nenašla.

Dohodnú sa na podmienkach.

Ivanka sa za posledný mesiac zlepší. Emila to samozrejme teší.

Ivanku pochváli. Tá mu hovorí:

„Ocino, chcela by som, aby tu Janka zostala.“

Emilovi sa táto predstava tiež páči. Nemá námietok.